CZ | EN
...Vaše inovace
naše motivace...
...věříme tomu, co děláme.
Zkuste to také....

Hlavní činnosti SVÚM

Výzkum

 • kovy, plasty, kompozity
 • technologie zpracování
 • poradenství, expertizy, supervize
 • analýzy poškození
 • kvantifikace defektů

Zkušebnictví

 • akreditované laboratoře
 • ČSN EN ISO/EC 17025
 • certifikát od General Electric

Svařování

 • zkušební organizace
 • inspekce svařovaných konstrukcí
 • certifikace svařovaných komponentů

Technologie a výroba

 • vlastní výzkumné realizace
 • vlastní vývoj
 • zpracování fluroplastů a magnetů

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř provádí experimentální výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti, snižování materiálových nákladů konstrukcí a komponentů vystavených statickému a dynamickému namáhání za různých podmínek.

Laboratoř KOROZE

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou.

Laboratoř CREEPU

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu v oboru kovových materiálů a její práce jsou zaměřeny zejména na chemické inženýrství a energetiku.

Oddělení magnetů se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a aplikacemi permanentních magnetů.

Oddělení
magnetů

Oddělení
svařování

Oddělení svařování má dlouhou tradici v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a odborných expertýz.
Oddělení se zabývá studiem a zkoušením plastů a polymerních kompozitů a technologií fluoroplastů.

Oddělení
polymerů a technologie fluoroplastů

Oddělení neželezných
kovů

Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním i aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin.

O společnosti SVÚM a. s.

 V současné době je SVÚM a.s. výzkumnou organizací zapsanou na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace v České republice a specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů   a kompozitů. Má akreditované laboratoře  a zkušebny a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu  a zkušebních institucí v České republice. Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných EU.

Tiskové zprávy

12 / 03 / 2019
Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení „Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stroje nápravových ložisek železničních vagónů “.

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stroje nápravových ložisek železničních vagónů “. Výběrové řízení bylo realizováno v rámci 3. výzvy projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Služby infrastruktury" reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_088/0010423.

14 / 01 / 2019
SVÚM a.s. vyhlašuje výzvu k podání nabídek na "Výběrové řízení na dodávku „Zkušebního stroje nápravových ložisek železničních vagónů"

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje, v rámci 3. výzvy projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Služby infrastruktury" reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_088/0010423, výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodávku „Zkušebního stroje nápravových ložisek železničních vagónů “.

Naši zákazníci

MSV Metal Studénka s.r.o.

Společnost je významným hráčem na českém strojírenském trhu. Vyrábí a prodává díly kolejových…

čtěte více
SVV Praha, s.r.o.

SVV Praha, s.r.o, zajišťuje široké spektrum služeb ve svařování. Má dlouholetou tradici v oblasti…

čtěte více
Tatra Trucks a.s.

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou…

čtěte více
SOMA spol. s.r.o.

Společnost SOMA je dynamicky se rozvíjející firmou s bohatou minulostí, stabilním výrobním…

čtěte více