O společnosti SVÚM a.s.

Akciová společnost SVÚM byla založena k 1. lednu 1994 a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 a postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA apod.)

Hlavní činnosti:
a) Výzkumně - vývojová činnost, základní a aplikovaný výzkum

 • kovy, plasty, kompozity
 • technologie zpracování a postupy tepelného zpracování
 • poradenství, expertizy, supervize, soudní znalectví
 • analýzy poškození investičních celků, konstrukčních dílců a nástrojů
 • kvantifikace defektů na životnost komponentů a investičních celků a predikce životnosti


b) Zkušebnictví - akreditované laboratoře

 • akreditované laboratoře podle - ČSN EN ISO/IEC 17025
 • certifikát od General Electric Transportation-Aviation


c) Svařování

 • zkušební organizace č. 2 CWS ANB pro zkoušky svářečů
 • inspekce svařovaných konstrukcí - akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17020
 • certifikace svařovaných komponentů


d) Ediční činnost

 • dokumentační zpravodaje z oblasti materiálů (kovy, plasty, kompozity) a jejich zpracování
 • odborné rešerše


e) Technologie a výroba

 • Vlastní realizace výzkumné a vývojové činnosti je orientována do 2 oddělení - zpracování fluoroplastů a magnety.

V oddělení fluoroplastů se mimo jiné povlakují a vytváří nanovrstvy pro korozivzdorné a opotřebení odolné tenké povlaky. Výroba v tomto oddělení je rovněž zaměřena na zhotovování samomazné kluzné folie METALOPLAST® a výrobků z PTFE a teflonu. Pro rozšíření výrobní činnosti jsou potvrzeny nové investice na linku pro povrchové úpravy a povlakovací zařízení DIP SPIN.

Významným přínosem je získání Certifikátu od firmy LL-C (Cerification) podle ČSN EN ISO 9001:2008 na výrobky METALOPLAST®, folie z PTFE, pístní kroužky a další výrobky.

Oddělení magnetů je zaměřeno na výrobu vysokovýkonných permanentních magnetů.
SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz