Akreditace

Laboratoř pevnosti ZL 30 je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro zkoušky mechanických a únavových vlastností, metalografické hodnocení struktur a analýzy chemického složení konstrukčních materiálů jako laboratoř č.1151.

Laboratoř vlastností materiálů při vysokých teplotách ZL 31 je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro zkoušky pevnosti při tečení, meze tečení a růstu trhliny při tečení, metalografické hodnocení struktur slitin AlSi a analýzy jejich chemického složení jako laboratoř č.1151.2.

Certifikační a inspekční středisko svařování CISS 40 je akreditováno Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 pro inspekci procesu svařování jako inspekční orgán č.4050.

Certifikace

Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů PF 34 je certifikováno podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro výrobu a prodej ložiskové fólie METALOPLAST® a fólií na bázi PTFE, pístních kroužků a dalších součástí z plněných a neplněných fluoropolymerů, povlaků DELTA MKS a dalších neelektrolyticky nanášených mikrolamelových povlaků zinku a různých povlaků z modifikovaných fluoropolymerů nanášených strojově. Vlastní certifikát č.3524 certifikačního orgánu LL-C (Certification).

SVÚM a.s. je certifikovaným dodavatelem mechanických zkoušek (zkoušky tahem za pokojové i zvýšené teploty, pevnosti při tečení, tvrdosti) a metalografických analýz pro General Electric Transportation Aviation.

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky


Akreditované zkušební laboratoře se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, z nichž nejvýznamnější jsou zkoušky organizované laboratoří Exova Blagnac (Francie) pro General Electric Transportation – Aviation. Těchto zkoušek se účastní značný počet laboratoří z celého světa (např. v roce 2012 se tahové zkoušky za pokojové teploty zúčastnilo 119 laboratoří) a výsledky mají vysokou vypovídací hodnotu. Výsledky zkušebních laboratoratoří SVÚM a.s. v roce 2012 byly ve všech hodnocených veličinách úspěšné.


SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz