NACE Global

Představení společnosti
NACE Global s.r.o.
Jungmannova 277,
Bakov nad Jizerou 29401
IČ: 28468015
Jednatel: Mgr.Ivo Hain

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143740, vznikla v roce 2008 a její hlavní náplní bylo poskytování komplexní poradenské podpory podnikatelským subjektům České republiky při jejich zapojování do projektů, v nichž lze využít prostředky ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013. V období 2009-2011 spolupracovala na úspěšných projektech v obratu cca 100 mil.Kč v oblasti investičních programů 12 mil. Kč v oblasti výzkumných projektů a cca 10 mil. Kč v oblasti vzdělávacích programů. Společnost sídlí na adrese Jungmannova 277, Bakov nad Jizerou 29401 a je majoritním akcionářem výzkumné organizace SVÚM a.s.

Poradenská činnost:

 • Poradenská činnost spočívající ve zpracování aplikací projektů vyhlášených Evropskou Unií pro subjekty v ČR.
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v rámci přípravy ke zpracování projektu vyhlášených Evropskou Unií pro subjekty v ČR.

Výrobní program:

Výrobcem a dodavatelem polotovarů z plastů a polymerních kompozitů se stala společnost NACE Global s.r.o., od 1.1. 2014, kdy otevřela detašované pracoviště v nově vystaveném vědecko-technickém parku SVÚM a.s. v Čelákovicích. V rámci dalšího rozvoje společnosti již investovala do výrobního zařízení v průběhu 2 let cca 10 mil. Kč a od května 2014 zajistila provoz povlakovací linky a moderní výrobní linky na výrobu Metaloplastu. Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2008 pro předmět činnosti: Výroba a prodej ložiskové folie METALOPLAST, pístních kroužků a dalších součástí z plněných a neplněných fluoropolymerů, povlaků DELTA MKS a dalších neelektroliticky nanášených mikrolamelových povlaků zinku a různých povlaků z modifikovaných fluoropolymerů.

Sídlo společnosti: Detašované pracoviště:
Jungmannova 277 Tovární 2053
294 01 Bakov nad Jizerou 250 88 Čelákovice
 
Mgr. Ivo Hain - jednatel Ing. Vratislav Hlaváček, CSc.- Prokurista
Tel: +420 326 509 014 Tel: +420 326 509 043
Mobil: +420 602 240 672 Mobil: +420 602 860 548
Email: hain@seznam.cz Email: fluoroplastics@svum.cz

Výrobky z Fluoroplastů:

 • Samomazná ložisková folie METALOPLAST®
  • folie z PTFE (teflonu) plněného grafitem a skleněnými vlákny a vyztužená kovovou tkaninou, s nízkým součinitelem třeni a vysokou odolností vůči opotřebení
  • pásy o šířce 300 mm a tloušťce 0,48 ± 0,02 mm; 0,78 ± 0,02 mm
  • MP-B48 se svařovanou bronzovou tkaninou pro volné uložení
  • MP-B48T s bronzovou tkaninou pro lepená ložisková pouzdra
  • MP-S48 se svařovanou tkaninou z korozivzdorné oceli
  • MP-S48T se svařovanou tkaninou z korozivzdorné oceli pro lepená ložisková pouzdra
  • MP-B78 s bronzovou tkaninou tloušťce 0,78 ± 0,02 mm pro volné uložení
  • MP-B78T s bronzovou tkaninou tloušťce 0,78 ± 0,02 mm pro lepená ložisková pouzdra
 • kluzné desky pro posun mostních konstrukci a dilatační ložiska s kluznou vrstvou folie METALOPLAST® a podložkou z oceli a tvrdé pryže
 • folie z PTFE (teflonu) neplněného i plněného grafitem, elektrografitem, skleněnými vlákny nebo bronzem - pásy šíře do 150 mm, tloušťka 0,12 - 2 mm
 • lisované a obráběné součásti z neplněného a plněného PTFE a fluorovaných kopolymerů
 • pístní kroužky, těsnicí kroužky a těsnění z plněného PTFE pro kompresory a armatury
 • vývoj nových PTFE – lisovacích prášků pro speciální účely, např. s keramikou SiC, Si3N4, wolframovým práškem, Cu práškem apod.

Povlaky z Fluoroplastů:

 • povlaky z PTFE a z modifikovaných PTFE (teflonových) směsí Xylan, Xylar, Xylac a Teflon S pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměru součástí 1 x 0,8 x 0,8 m
 • korozivzdorné povlaky z fluoroplastu Halar (ECTFE) a dalších fluoroplastů do rozměrů součástí 1 x 0,8 x 0,8 m pro chemii, farmacii a biotechnologie
 • povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů fluoroplasty typu Xylan technologii Dip-Spin Coating za účelem protikorozní a kluzné úpravy
 • kluzný povlak FLUEPOX - obsahující PTFE, plněný keramickými mikročásticemi ke zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • nanokompozitní kluzné a otěruvdorné povlaky pro průmyslové použití
 • DELTA-MKS® sériové mikrovrstevná protikorozní úprava spojovacího materiálu, pružin a drobných kovových dílů povlaky Delta-Tone 9000 a Delta-Seal technologií Dip-Spin Coating (licence Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG) zejména pro automobilový průmysl
 • Delta-Tone 9000 - basecoat na bázi mikrolamel zinku vytvářející katodickou ochranu
 • Delta-Seal - topcoat na bázi tvrditelných plastů případně s přídavkem PTFE, korozní odolnost při zkoušce v solné mlze dle DIN 50021 od 480 do 1000 h; povrchová úprava pevnostních šroubů a pružných elementů bez nebezpečí vodíkového zkřehnuti
 • nové zdokonalené materiály Delta-Protekt KL 100 jako basecoat a Delta-Protekt VH 300, příp. VH 301 GZ jako topcoat

Orientační tabulka korozní odolnosti povlaků systému DELTA-MKS®

DELTA-MKS - povlakový systém Tloušťka povlaku Delta [µm] Korozní odolnost
ISO 9227 Solná mlha [h] ISO 6270-2 Vodní mlha [h] ISO 6988 Kesternichův test [cykly]
Delta-Tone 8 do 240 do 300 -
Delta-Tone 12 do 500 do 600 do 3
Delta-Seal 8 do 120 do 120 -
Delta-Tone + Delta-Seal 8+6 do 500 do 600 do 10
Delta-Tone + Delta-Seal 10+8 do 1000 do 1000 do 10
Delta Protekt KL 100 10 min. 600 - -
Delta Protekt KL 100 + Delta Protekt VH 300 10+2 do 1000 - -
Delta Protekt KL 100 + Delta Protekt VH 301GZ 8+2 do 1000 - -
Zn galvan. 8 um + modrý chromát + Deltacoll 80 5 min. 240 - -


Společnost NACE Global s.r.o uspěla s žádostí o podporu v Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program podpory Aplikace v projektu „Výzkum a vývoj fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva“. Projekt je řešen od 1.7.2016- 30.6.2019 ve spolupráci se společnostmi SVÚM a.s. a COMTES FHT a.s.
SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz