Oddělení neželezných kovů

Profil oddělení:
Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním i aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Předmětem výzkumu jsou především slitiny hliníku, mědi a hořčíku pro aplikace v elektrotechnice, elektronice, dopravním strojírenství a stavebnictví.

Výzkumná činnost je soustředěna na využití a dodržování vazeb mezi strukturou, vlastnostmi a technologiemi.

V případě technologií se nejedná pouze o technologie výrobní, ale i o technologické postupy u uživatelů výrobků z neželezných kovů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit užitné vlastnosti finálního výrobku. Jedná se hlavně o hodnocení struktury (světelná a elektronová mikroskopie) a hodnocení mechanických a únavových vlastností (univerzální zkušební stroje).

Kromě výzkumné činnosti středisko zajišťuje v oblasti neželezných kovů a jejich slitin materiálové analýzy, analýzy provozních problémů a havárií spojených s materiálem, vývoj technologií a optimalizaci parametrů technologických postupů (průtlačné lisování, válcování, kování, lití), využití a porovnání domácích a zahraničních materiálových norem a poradenskou činnost v uvedených oblastech.

Kontakt:
Vedoucí oddělení - Ing. Vladivoj Očenášek, CSc
Tel.: +420 326 509 047
Mob.: +420 608 534 619
E-mail: ocenasek@svum.cz


SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz