Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů

Oddělení se zabývá studiem a zkoušením plastů a polymerních kompozitů a technologií fluoroplastů.

Profil oddělení:
Oddělení patří mezi přední pracoviště vývoje a zpracování fluoroplastů v České republice, kde vznikla samomazná ložisková folie METALOPLAST®, nejrozšířenější český vynález v automobilovém průmyslu. Oddělení má zavedený systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2008 certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.


Činnost oddělení v oblasti polymerů:

 • zkoušky rázové a vrubové houževnatosti Charpy, Izod
 • creepové testy při konstantním tahovém namáhání (23 - 80 °C) a ohybovém namáhání v tříbodovém uspořádání (23 - 80 °C)
 • světelná mikroskopie, měřeni hustoty, obsahu plniv (pyrolýzní analýza, indexu toku taveniny, stanovení obsahu vlhkosti
 • stanovení tvrdosti dle Shore A, Shore D a metodou vtlačování kuličky (ISO 2039-1)

Činnost oddělení v oblasti fluoroplastů:

 • METALOPLAST® - samomazná ložisková folie
 • folie z PTFE (teflonu) plněného grafitem a skleněnými vlákny a vyztužená kovovou tkaninou, s nízkým součinitelem tření a vysokou odolností vůči opotřebení
 • pásy o šířce 300 mm a tloušťce 0,48 ± 0,02 mm
 • SP-25 s bronzovou tkaninou pro volné uložení
 • SP-25L s bronzovou tkaninou pro lepená ložisková pouzdra
 • SP-25N s tkaninou z korozivzdorné oceli
 • kluzné desky pro posun mostních konstrukcí a dilatační ložiska s kluznou vrstvou folie METALOPLAST® a podložkou z oceli a tvrdé pryže
 • folie z PTFE (teflonu) neplněného i plněného grafitem, elektrografitem, skleněnými vlákny nebo bronzem - pásy šíře do 150 mm, tloušťka 0,12 - 2 mm,
 • lisované a obráběné součásti z neplněného a plněného PTFE a fluorovaných kopolymerů
 • pístní kroužky, těsnicí kroužky a těsnění z plněného PTFE pro kompresory a armatury
 • povlaky z PTFE a z modifikovaných PTFE (teflonových) směsí Xylan,  pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměru součástí 1 x 0,8 x 0,8 m
 • povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů fluoroplasty typu Xylan technologií Dip-Spin Coating za účelem protikorozní a kluzné úpravy
 • DELTA-MKS® seriová protikorozní úprava spojovacího materiálu, pružin a drobných kovových dílů povlaky Delta-Tone 9000 a Delta-Seal technologií Dip-Spin Coating (licence Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG) zejména pro automobilový průmysl
 • Delta-Tone 9000 - basecoat na bázi mikrolamel zinku vytvářející katodickou ochranu
 • Delta-Seal - topcoat na bázi tvrditelných plastů případně s přídavkem PTFE, korozní odolnost při zkoušce v solné mlze dle DIN 50021 od 480 do 1000 h; povrchová úprava pevnostních šroubů a pružných elementů bez nebezpečí vodíkového zkřehnutí
 • nové zdokonalené materiály Delta-Protekt KL 100 jako basecoat a Delta-Protekt VH 300, příp. VH 301 GZ jako topcoat

Kontakt:
Vedoucí oddělení - Ing. Vratislav Hlaváček, CSc.
Tel.: +420 326 509 043
Mob.: +420 602 860 548
E-mail: fluoroplastics@svum.cz


SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz