CZ | EN

NACE Global

Představení společnosti

NACE Global s.r.o.
Jungmannova 277,
Bakov nad Jizerou 29401
IČ: 28468015
Jednatel: Mgr.Ivo Hain

Profil společnosti:

Společnost Nace Global s. r. o. vznikla v roce 2008. Její hlavní náplní bylo poskytování komplexní poradenské podpory podnikatelským subjektům České republiky při jejich zapojování do projektů, v nichž bylo možné využít prostředky ze strukturálních fondů EU v období 2007-2013.
V letech 2009-2011 spolupracovala na úspěšných projektech v obratu cca 100 mil. Kč v oblasti investičních programů, 12 mil. Kč v oblasti výzkumných projektů, a cca 10 mil. Kč v oblasti vzdělávacích programů.
Společnost Nace Global s. r. o. je majoritním akcionářem výzkumné organizace SVÚM a. s.

 Poradenská činnost:

 • Poradenská činnost na zpracování aplikací projektů vyhlášených Evropskou Unií pro subjekty v ČR.
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.              
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 • Vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti v rámci přípravy ke zpracování projektů vyhlášených Evropskou Unií pro subjekty v ČR.

Výrobní program:

Výrobcem a dodavatelem polotovarů z plastů a polymerních kompozitů se stala společnost NACE Global s. r. o. od 1. ledna 2014, kdy otevřela detašované pracoviště v nově vystavěném vědeckotechnickém parku SVÚM a. s. v Čelákovicích.

V rámci dalšího rozvoje společnosti již investovala do výrobního zařízení v průběhu 2 let cca 10 mil. Kč a od května 2014 zajistila provoz povlakovací linky a moderní výrobní linky na výrobu Metaloplastu.

Společnost Nace Global s. r. o. vlastní certifikát ISO 9001 pro předmět  činností:

Výroba a prodej samomazné ložiskové fólie METALOPLAST, pístních kroužků a dalších součástí z plněných a neplněných fluoropolymerů, neelektrolyticky nanášených mikrolamelových povlaků zinku a různých povlaků z modifikovaných fluoropolymerů. 

Výrobky z fluoroplastů:

 • Samomazná ložisková fólie METALOPLAST®
 • Fólie z PTFE (teflonu) plněného grafitem a skleněnými vlákny a vyztužená svařovanou kovovou tkaninou, s nízkým součinitelem tření a vysokou odolností vůči opotřebení, dodávanou v pásech o šířce 300 mm, tloušťce 0,48 ± 0,02 mm a 0,78 ± 0,02 mm.

Tloušťka fólie 0,48 ± 0,02 mm

 • MP-B48 (SP-25) s bronzovou tkaninou pro volné uložení
 • MP-B48T (SP-25L) s bronzovou tkaninou pro lepená ložisková pouzdra
 • MP-S48 (SP-25N) s tkaninou z korozivzdorné oceli
 • MP-S48T (SP-25NL) s tkaninou z korozivzdorné oceli pro lepená ložisková pouzdra
  Pozn.: V závorkách je uvedeno dřívější označení

Tloušťka fólie 0,78 ± 0,02 mm

 • MP-B78 s bronzovou tkaninou tloušťce pro volné uložení
 • MP-B78T s bronzovou tkaninou tloušťce pro lepená ložisková pouzdra
 • MP-S78 s tkaninou z korozivzdorné oceli
 • MP-S78T s tkaninou z korozivzdorné oceli pro lepená ložisková pouzdra
 • Kluzné desky pro posun mostních konstrukci a dilatační ložiska s kluznou vrstvou fólie METALOPLAST® a podložkou z oceli a tvrdé pryže
 • Lisované a obráběné součásti z neplněného a plněného PTFE a fluorovaných kopolymerů
 • Pístní kroužky, těsnicí kroužky a těsnění z plněného PTFE pro kompresory a armatury
 • Kompozitní pánve na bázi PTFE pro uložení kulových čepů řízení pro automobilový průmysl
 • Vývoj nových PTFE – lisovacích prášků pro speciální účely, např. s keramikou SiC, Si3N4, wolframovým práškem, Cu práškem apod.

Povlaky z fluoroplastů:

 • Povlaky z PTFE a z modifikovaných PTFE (teflonových) směsí Xylan, Xylar, Xylac a Teflon S pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměru součástí 1 x 0,8 x 0,8 m.
 • Povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů - fluoroplasty typu Xylan technologií Dip-Spin Coating za účelem protikorozní a kluzné úpravy.
 • Kluzný povlak FLUEPOX - obsahující PTFE, plněný grafitem, keramickými a dalšími mikročásticemi ke zvýšení odolnosti proti opotřebení.
 • Nanokompozitní kluzné a otěruvzdorné povlaky pro průmyslové použití.
 • Neelektrolyticky nanášené povlaky s mikrolamelami zinku systému DELTA-MKS® a dalších systémů jako protikorozní úprava spojovacího materiálu, pružin a drobných kovových dílů včetně utěsňovacích topcoatů, zejména technologií Dip-Spin Coating (např. licence Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG) především pro automobilový průmysl. Basecoat na bázi mikrolamel zinku vytváří katodickou ochranu společně topcoatem na bázi tvrditelných plastů případně s přídavkem PTFE s celkovou korozní odolností při zkoušce v solné mlze dle DIN 50021 od 480 do 1000 h. Jedná se o         vhodnou povrchovou úpravu pevnostních šroubů a pružných elementů bez nebezpečí     vodíkového zkřehnutí.
Sídlo společnosti: Detašované pracoviště:
Jungmannova 277 Tovární 2053
294 01 Bakov nad Jizerou 250 88 Čelákovice
   
Mgr. Ivo Hain
jednatel
Ing. Vratislav Hlaváček, CSc. 
    prokurista
Tel: +420 326 509 014 Tel: +420 326 509 043
Mobil: +420 602 240 672 Mobil: +420 602 860 548
Email: hain@seznam.cz Email: fluoroplastics@svum.cz

Orientační tabulka korozní odolnosti povlaků systému DELTA-MKS®

DELTA-MKS - povlakový systém Tloušťka povlaku Delta [µm] Korozní odolnost
ISO 9227 Solná mlha [h] ISO 6270-2 Vodní mlha [h] ISO 6988 Kesternichův test [cykly]
Delta-Tone 8 do 240 do 300 -
Delta-Tone 12 do 500 do 600 do 3
Delta-Seal 8 do 120 do 120 -
Delta-Tone + Delta-Seal 8+6 do 500 do 600 do 10
Delta-Tone + Delta-Seal 10+8 do 1000 do 1000 do 10
Delta Protekt KL 100 10 min. 600 - -
Delta Protekt KL 100 + Delta Protekt VH 300 10+2 do 1000 - -
Delta Protekt KL 100 + Delta Protekt VH 301GZ 8+2 do 1000 - -
Zn galvan. 8 um + modrý chromát + Deltacoll 80 5 min. 240 - -

Společnost NACE Global s.r.o uspěla s žádostí o podporu v Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program podpory Aplikace v projektu „Výzkum a vývoj fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva“. Projekt je řešen od 1.7.2016- 30.6.2019 ve spolupráci se společnostmi SVÚM a.s. a COMTES FHT a.s.