CZ | EN
News
07 / 07 / 2022
Vedoucí Laboratoře vlastností materiálů Ing. Jan Kec obdržel ocenění za svůj příspěvek na Konferenci Experimentální analýza napětí

Vedoucí Laboratoře pevnosti materiálů Ing. Jan Kec obdržel ocenění na 60. mezinárodní konferenci Experimentální analýza napětí pořádanou Českou společností pro mechaniku, odborná skupina Experimentální mechanika & České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní za svůj příspěvek  „Influence of hydrotest on fatigue growth of artificial crack in DN800 pipeline“

27 / 05 / 2022
SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení na dodávku "Zkušebních strojů - 2 Tlakových reaktorů"

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení na dodávku „Zkušebních strojů- 2 Tlakových reaktorů" v rámci VII. výzvy programu Ministerstva průmyslu a obchodu, "Služby infrastruktury" v projektu "Digitalizace VTP SVÚM a.s. Vítězem se stala společnost Bio Tech a.s., Služeb 3056/4, 10800 Praha 10 – Strašnice

09 / 05 / 2022
SVÚM a.s. vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku "Výběrové řízení na dodávku Zkušebních strojů - 2 Tlakových reaktorů"

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje v rámci VII. výzvy programu Ministerstva průmyslu a obchodu, "Služby infrastruktury" výzvu k podání nabídek na zakázku "Výběrové řízení na dodávku „Zkušebních strojů- 2 Tlakových reaktorů" plánovanou v projektu "Digitalizace VTP SVÚM a.s.

28 / 03 / 2022
NACE Global s.r.o. established the spin-off company SVÚM Testing s.r.o.

NACE Global s.r.o. , which is a 100% shareholder of SVÚM a.s. - the research organization established the spin-off company SVÚM Testing s.r.o.

01 / 03 / 2022
Information for partners of SVÚM a.s. company

We inform our partners about the change of the Bank Account of SVÚM a.s ..

28 / 02 / 2022
Information fo partners of NACE Global s.r.o. company

We inform our partners about the change of bank account NACE Global s.r.o..

03 / 01 / 2022
SVÚM a.s. uspěl v akreditačním řízení

SVÚM a.s. uspěl v akreditačním řízení Českého institutu pro akreditaci (ČIA)

19 / 11 / 2021
S lítostí oznamujeme, že dne 9. listopadu 2021 zemřel náš dlouholetý zaměstnanec pan Ing. Václav Linhart, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 9. listopadu 2021 zemřel náš dlouholetý zaměstnanec pan Ing. Václav Linhart, CSc.

10 / 05 / 2021
The company SVÚM a.s. created a promotional video within the project "Development of technology transfer in SVÚM a.s." with the grant support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

The company SVÚM a.s. created a promotional video within the project "Development of technology transfer in SVÚM a.s." with the grant support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

03 / 05 / 2021
SVÚM a.s. uspěl ve spolupráci se ZČU Plzeň s žádostí o podporu v Operačním programu podnikání inovace a konkurenceschopnost

Společnost SVÚM a.s. uspěla ve spolupráci se ZČU Plzeň s žádostí o podporu v Operačním programu podnikání inovace a konkurenceschopnost , v rámci programu APLIKACE - VIII. VÝZVA , projekt „Výzkum vlivu opětovného využití kovového odpadu generovaného při aditivní výrobě na spolehlivost a funkčnost vyráběných dílů a možnost eliminace ekologické zátěže snížením množství likvidovaného nebezpečného odpadu a emisí CO2“,“ registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024981