CZ | EN

Laboratoř creepu

Zkušební laboratoř creepu (č.1151.1) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a vlastní certifikát od General Electric Aircraft Engines.

Profil laboratoře:
Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu v oboru kovových materiálů a její práce jsou zaměřeny zejména na chemické inženýrství a energetiku. Předmětem výzkumu jsou nízkolegované, feritické a austenitické žárupevné oceli a slitiny na bázi niklu pro letectví, stacionární turbiny a chemická zařízení.
Výhodou laboratoře je značná kapacita zkušebních strojů pro zkoušky (k dispozici je 180 zkušebních strojů).

Činnost laboratoře:

 • vývoj nových typů žárupevných materiálů, zjišťování vztahů mezi technologií, strukturou a vlastnostmi
 • zkoušení žárupevnosti, matematické vyhodnocování výsledků, formulace matematických modelů žárupevných vlastností, extrapolace dat
 • výpočty životnosti žárových částí v energetice a v chemickém průmyslu
 • studium dlouhodobé strukturní stability kovových materiálů
 • komplexní poradenská činnost a expertizy v oblasti energetiky, letectví a chemického průmyslu
 • výzkumná a poradenská činnost v dalších oblastech spojených se zaměřením laboratoře
 • použití nových žárupevných niklových a kobaltových slitin
 • využití služeb databáze vlastností žárupevných ocelí a slitin
 • tepelné zpracování slitin na bázi niklu
 • zkoušky žárupevných vlastností
 • zkoušky pevnosti při tečení do 1200°C,
 • zjištění creepových deformačních charakteristik do 1150°C
 • stanovení rychlosti růstu trhlin při tečení do 650°C
 • creepové zkoušky až do 1250°C
 • on-line záznamy měření creepové deformace

Kontakt:
Vedoucí laboratoře - Ing. Tomáš Vlasák, PhD.
Tel.: +420 606 300 897
E-mail: vlasak@svum.cz