CZ | EN
Tiskové zprávy
01 / 03 / 2024
Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů, na etických a morálních hodnotách a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na základech maximální anonymity a důvěrnosti.

03 / 07 / 2023
SVÚM a.s. získal grant na VaV v programu Transferové vouchery 2023 od Středočeského Inovačního centra

SVÚM a.s. uspěl s žádostí o grant na projekt "Optimalizace samomazné ložiskové folie na bázi PTFE-PEEK vyztužené kovou tkaninou" v programu Transferové vouchery 2023 Středočeského inovačního centra.

14 / 06 / 2023
Schůze výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR ve SVÚM a.s.

Dne 8.6.2023 proběhlo ve VTP SVÚM a.s. v Čelákovicích 133. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s..

02 / 06 / 2023
SVÚM a.s. zve své partnery k návštěvě stánku na EURASIA RAIL 2023

SVÚM a.s. bude mít svůj stánek na světovém veletrhu v Istanbulu v Turecku ve dnech 21. - 23.6. 2023. Rádi se s Vámi setkáme v hale 2 stánek č. A631.

27 / 04 / 2023
Proběhlo slavnostní ukončení projektu Národní centrum kompetence Strojírenství

Dne 20. 4. 2023 proběhla v Národní technické knihovně slavnostní část Závěrečného oponentního řízení ukončeného projektu TN01000015 – Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ, kde byl SVÚM a.s. jako výzkumná organizace členem konsorcia..

02 / 01 / 2023
NACE Global s.r.o. založila novou společnost SVÚM Testing s.r.o.

Společnost NACE Global s.r.o. , která je 100% akcionářem společnosti SVÚM a.s.- výzkumné organizace založila k 28. 2. 2022 spin off společnost SVÚM Testing s.r.o.

31 / 10 / 2022
Zástupce SVÚM a.s. se účastnil doprovodné obchodní mise do Turecka

Ing. Armin Delong se účastnil jako zástupce společnosti SVÚM a.s. doprovodné obchodní mise ministra průmyslu a obchodu p. Jozefa Síkely do Turecka.

11 / 10 / 2022
Upozornění na podvodné emaily s odkazem na SVÚM a.s.

Dovolujeme si upozornit naše partnery, že mohou obdržet email, který po nich požaduje informace k fakturám. Pod emailem je uvedená jakási paní Lenka Ptáčková s adresou SVÚM a.s.. Upozorňujeme, že ve SVÚM a.s. žádná paní Ptáčková nepracuje a prosíme naše partnery, aby posílali informace pouze lidem ve SVÚM a.s., se kterými běžně spolupracují.

09 / 09 / 2022
SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení na zakázku "Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací"

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje výsledek výběrového řízení na zakázku "Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací", v rámci VII. výzvy programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Služby infrastruktury“ v projektu „Digitalizace VTP SVÚM a.s“ reg. č CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_329/0023469. Vítězem se stala společnost PS-MSI, a.s., Kúty 3802, 760 01 Zlín

22 / 08 / 2022
SVÚM a.s. vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku VŘ na generálního dodavatele stavebních prací

Společnost SVÚM a.s. vyhlašuje v rámci VII. výzvy programu Ministerstva průmyslu a obchodu, "Služby infrastruktury" výzvu k podání nabídek na zakázku "Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací" plánovanou v projektu "Digitalizace VTP SVÚM a.s.