CZ | EN
Tiskové zprávy

SVÚM a.s. navázal spolupráci se školami v rámci projektu OPVK

02 / 03 / 2014
V rámci 45. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) navázal SVÚM a.s. spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Základní školou J. A. Komenského v Čelákovicích, Střední odbornou školou Čelákovice, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Nymburk a Základní školou v Čelákovicích. Projekt dostal název "Most vzdělávání, vědy a praxe".
V rámci 45. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) navázal SVÚM a.s. spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Základní školou J. A. Komenského v Čelákovicích, Střední odbornou školou Čelákovice, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Nymburk a Základní školou v Čelákovicích. Projekt dostal název "Most vzdělávání, vědy a praxe".

Cílem  projektu "Most vzdělávání, vědy a praxe" jsou především díky spolupráci škol, středních odborných učilišť, Technické univerzity a výzkumné organizace zajistit metodickou a praktickou podporu v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a propagace badatelské práce mezi žáky základních a středních škol.

Cílem jednotlivých aktivit projektu je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků základních a
středních škol k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a
technických projektů. Realizace projektu umožní originální propojení pracovišť výzkumného zaměření,
základních a středních škol, univerzitních expertů z oblasti technických a přírodních věd.

Dílčí cíle projektu:

-navázání partnerství mezi akademickou sférou a soukromým sektorem,
 které směřuje k dalšímu vzdělávání pracovníků v práci se studenty technických a přírodovědných oborů
-transfer znalostí mezi veřejnou a výzkumnou sférou v oblasti výchovy budoucích vědeckých pracovníků (včetně
 transferu zkušeností ze zahraničí), v oblasti výzkumné práce a nejnovějších trendů v oboru
-popularizace vědy a výzkumu směrem k mladé generaci
-zvýšení kvalifikace pracovníků ve vědě a výzkumu
-zajištění metodické podpory pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují přírodnímu a technickému vzdělávání
 na SŠ a ZŠ a práci s mládeží ve volném čase (přírodovědné kroužky, dětské univerzity..)
-vzdělávání popularizátorů vědy z řad pedagogů ZŠ a SŠ na pracovištích výzkumných ústavů a VŠ