CZ | EN

Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů

Sekce polymerů a technologie fluoroplastů se zabývá studiem a zkoušením plastů, polymerních kompozitů a technologií fluoroplastů. Oddělení patří mezi přední pracoviště vývoje a zpracování fluoroplastů v České republice. Právě tady vznikla samomazná ložisková folie METALOFLON®, nejrozšířenější český vynález v automobilovém průmyslu. Oddělení má zavedený systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 certifikovaný společností LL - C (Certification) Czech Republic s. r. o.

Činnost oddělení v oblasti polymerů:

 • Zkoušky rázové a vrubové houževnatosti metodami Charpy, Izod (0,5 - 4 J) za laboratorní teploty
 • Creepové testy při konstantním tahovém namáhání za laboratorní teploty a při ohybovém namáhání v tříbodovém uspořádání v rozsahu teplot (23-80 °C).
 • Světelná mikroskopie, měřeni hustoty, stanovení obsahu plniv (spalovací zkouška - stanovení obsahu popela), gravimetrické stanovení obsahu vlhkosti.
 • Stanovení tvrdosti dle Shore A, Shore D a metodou vtlačování kuličky dle ČSN EN ISO 2039-1.
 • Stanovení tahových vlastností plastů za laboratorní teploty - modul pružnosti, napětí a deformace dle ČSN EN ISO 527.
 • Termická analýza v rozsahu teplot -85°C až 550°C prostřednictvím Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - určení teploty tání a skelného přechodu, specifického tepla tání, krystalinity, kontrola vyžíhání nebo vytvrzení aj.

Činnost oddělení v oblasti hodnocení povrchových úprav:

 • Zkoušky v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného dle ČSN EN ISO 9227
 • Měření drsnosti povrchu (rozsah 350 mikrometrů, max. snímaná dráha 17,5 mm) - stanovení Ra, Rz, Rq, Rmax, aj.
 • Stanovení tloušťky povlaků na železných i neželezných kovových podkladech

Činnost oddělení v oblasti fluoroplastů:

 • Samomazná ložisková fólie METALOPLAST® /METALOFLON®
 • Fólie z PTFE (teflonu) plněného grafitem a skleněnými vlákny a vyztužená svařovanou kovovou tkaninou, s nízkým součinitelem tření a vysokou odolností vůči opotřebení, dodávaná v pásech o šířce 300 mm a tloušťce 0,48 ± 0,02 mm nebo 0,78 ± 0,02 mm.

Tloušťka fólie 0,48 ± 0,02 mm

 • MP-B48 (SP-25) s bronzovou tkaninou pro volné uložení
 • MP-B48T (SP-25L) s bronzovou tkaninou pro lepená ložisková pouzdra
 • MP-S48 (SP-25N) s tkaninou z korozivzdorné oceli
 • MP-S48T (SP-25NL) s tkaninou z korozivzdorné oceli pro lepená ložisková pouzdra

Pozn.: V závorkách je uvedeno dřívější označení.

Tloušťka fólie 0,78 ± 0,02 mm

 • MP-B78 s bronzovou tkaninou tloušťce pro volné uložení
 • MP-B78T s bronzovou tkaninou tloušťce pro lepená ložisková pouzdra
 • MP-S78 s tkaninou z korozivzdorné oceli
 • MP-S78T s tkaninou z korozivzdorné oceli pro lepená ložisková pouzdra
 • Kluzné desky pro posun mostních konstrukcí a dilatační ložiska s kluznou vrstvou fólie METALOPLAST® a podložkou z oceli a tvrdé pryže.
 • Lisované a obráběné součásti z neplněného a plněného PTFE a fluorovaných kopolymerů.
 • Pístní kroužky, těsnicí kroužky a těsnění z plněného PTFE pro kompresory a armatury.
 • Kompozitní pánve na bázi PTFE pro uložení kulových čepů řízení pro automobilový průmysl.
 • Povlaky z PTFE a z modifikovaných PTFE (teflonových) směsí typu Xylan, pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměru součástí 1 x 0,8 x 0,8 m.
 • Povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů fluoroplasty typu Xylan technologií Dip-Spin Coating za účelem protikorozní a kluzné úpravy.
 • Neelektrolyticky nanášené povlaky s mikrolamelami zinku systému DELTA-MKS® a dalších systémů jako protikorozní úprava spojovacího materiálu, pružin a drobných kovových dílů včetně utěsňovacích topcoatů zejména technologií Dip-Spin Coating (např. licence Dörken MKS - Systeme GmbH & Co. KG) především pro automobilový průmysl. Basecoat na bázi mikrolamel zinku vytváří katodickou ochranu společně topcoatem na bázi tvrditelných plastů případně s přídavkem PTFE s celkovou korozní odolností při zkoušce v solné mlze dle ČSN EN ISO 9227 od 480 do 1000 h. Jedná se o vhodnou povrchovou úpravu pevnostních šroubů a pružných elementů bez nebezpečí vodíkového zkřehnutí.

Kontakt:

Vedoucí oddělení - Ing. Jakub Melichar
Mob.: +420 702 280 440
E-mail: melichar@svum.cz