CZ | EN

Projekty

Řešené projekty

 

Národní projekty
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Řešené projekty:
Příjemce OP PIK „Systém pro včasnou detekci kondenzace na centrum energeticky efektivních budov teplosměnných plochách“  1.10. 2016 - 31.7. 2019
Příjemce OP PIK „Modernizace kapacit pro společné využívání VTP SVÚM a.s.“ od 1.7. 2016
Další
účastník
projektu

OP PIK „Výzkum a vývoj fluoropolymerových kompozitů s použitím čedičového plniva.“ Hlavní řešitel NACE Global s.r.o.  1.7.2016 - 30.6.2019
Další
účastník
projektu

OP PIK „Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevnostních drátů pro hi-tech odvětví“ Hlavní řešitel COMTES FHT, a.s. 1.1. 2017 - 31.8. 2019
Další
účastník
projektu

OP PIK „Vývoj technologie povrchových úpravy nanočástic“ Hlavní řešitel Surface Treatment s.r.o. 1.1. 2016 - 30.6. 2019
Příjemce FR-TI4/317 "Výzkum a vývoj technologie výroby netoxických malorážových střel" 2012 - 2015
Příjemce FR-TI4/317 "Vývoj hi-tec kompozitních sendvičů pro balistickou ochranu" 2012 - 2015
Příjemce FR-TI2/557 "Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" 2010 - 2016
Příjemce FR-TI3/373 "Výzkum a vývoj nových subledeburitických nástrojových ocelí na zpracování dřeva se zvýšenou výkonností" 2011 - 2015b) Technologická agentura České republiky (TAČR)
Řešené projekty:
Příjemce TA02011137 "Vývoj technologie výroby výkovků podvozkových dílů ze slitiny hliníku EN AW 6082 při proměnných teplotních a deformačních podmínkách" 2012 - 2014
Příjemce TA03010025 "Optimalizace výroby a svařování odlitků z pokrokových 9 - 12% Cr modifikovaných ocelí" 2013 - 2016
Příjemce TA03020512 "Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických zařízeních" 2013 - 2015

c) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Řešené projekty:
Příjemce  LF14036 EUREKA "Definování silničních aželezničních vozidel s nízkym vlivem na životní prostředí" 2014 - 2017
Příjemce OPVK "Most vzdělávání, vědy a praxe" 2015 - 2016
Příjemce OPVVV Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Výzva: Budování expertních kapacit - transfer technologie v projektu : Rozvoj transferu technologií v SVÚM a.s. 2016 - 2020


Mezinárodní projekty (Evropská unie)
a) Rámcové programy (FP 5, FP6, FP7)
Řešené projekty:
Další účastník projektu „Particoat“ - Novel materials tailored for extreme conditions …“ (FP7)
Další účastník projektu DE/09/LLP-LdV/TOI/147232 Leonardo Rotor Blade 930 - Qualification for "European Specialist for the Processing of Composites - Rotor Blade"
Další účastník projektu FP7-NMP-2010-LARGE-4 – “3D-LightTrans” - Large scale manufacturing technology for highperformance lightweight 3D multifunctional composites 2012 - 2015
Další účastník projektu "New multipurpose coating systems based on novel particle technology for extreme environments at high temperatures" 2009 - 2012
Ukončené projekty:
Další účastník projektu „NextGenBioWaste“ - Innovative demonstration for the next generation of biomass and waste combustion plants…“ (FP6) 2007 - 2011
Další účastník projektu „Nanocoat“ – Nanostructured coatings for tribological applications (FP5)

b) EUREKA
Ukončené projekty:
Další účastník projektu LOGCHAINFOOTPRINT – „Relating the environmental footprint of a vehicle to the lifetime cost of maintaining the infrastructure“
Další účastník projektu EUROBOGIE – „Advanced Rail Suspension using Fibre Reinforced Plastics“
Další účastník projektu INCOBOIL –„ Innovation of coatings for boilers component protection“

c) COST
Ukončené projekty:
Další účastník projektu 536 - „Corrosion behaviour of advanced steels“
Další účastník projektu 538 - „Creep behaviour of some currently applied Ni-base alloys"