CZ | EN

Projekty

Řešené projekty

 

Národní projekty
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Řešené projekty:

jako hlavní řešitel:

Projekt s názvem: "Výzkum vlivu opětovného využití kovového odpadu generovaného při aditivní výrobě na spolehlivost a funkčnost ", reg. číslo: EG20_321/0024981. Hlavním řešitelem: SVÚM a.s., v období: 2021 - 2023

jako spoluřešitel:
Projekt s názvem: "Plněné porézní anorganické povlaky pro speciální účely", reg. číslo: EG20_321/0024502. Hlavním řešitelem: NACE Global s.r.o., spoluřešitelem: SVÚM a.s.  , v období: 2021 - 2023

Projekt s názvem: "Výzkum a vývoj technologie výroby hlubokotažných pásů z alfa mosazí pro nové náročné použití", reg. číslo: EG20_321/0024505. Hlavním řešitelem Měď Povrly a.s., spoluřešitelem: SVÚM a.s., v období: 2021 - 2023

Projekt s názvem: "Pokročilé materiály pro nízkoemisní víceúčelové stroje - nosiče výmněných nástaveb s vodíkovým prodlužovačem dojezdu", reg. číslo: FV40096 . Hlavním řešitelem: ÚJV Řež, a.s., spoluřešitelem: SVÚM a.s.  , v období: 2019 - 2022

Projekt s názvem: "Vývoj vysoce únosného kloubového spoje pro hliníkové bezpečnostní podvozkové díly", reg. číslo: FV30494 . Hlavním řešitelem: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., spoluřešitelem: SVÚM a.s.  , v období: 2018 - 2021
 
b) Technologická agentura České republiky (TAČR)
Řešené projekty:

jako hlavní řešitel:

Projekt s názvem: "Vysokoteplotní odolné materiály pro komponenty tepelných okruhů", reg. číslo: TK04020056, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2022 - 2025

Projekt s názvem: "Působení vodíku na degradaci pevnostních a lomových vlastností vybrané oceli používané při vysokotlaké přepravě plynu", reg. číslo: TK04020336, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2022 - 2024

Projekt s názvem: "On-line čidla a monitoring v klasické energetice", reg. číslo: TK03020048, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2020 - 2023

Projekt s názvem: "Komercializace perspektivních výsledků VaV SVÚM a.s. v průmyslu", reg. číslo: TP01010029, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2020 - 2022

Projekt s názvem: "DetTex - Pokročilé detekční textilie", reg. číslo: TH04020027, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2022

Projekt s názvem: "Laserově zpracované nápravy", reg. číslo: TH04010475, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2022

Projekt s názvem: "Měřící komínový nástavec pro optimalizaci spalovacího procesu lokálních topenišť", reg. číslo: TH03030346, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2021

Projekt s názvem: "Výzkum a vývoj vlivu moderních vakuovacích metalurgických postupů výroby tekutého kovu na vlastnosti žárupevných ocelí, reg. číslo: TH03020028, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2021

Projekt s názvem: "Efektivní a bezpečná energie z biopaliv", reg. číslo: TK01030019, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2021

jako spoluřešitel:
Projekt s názvem: "Žárové nástřiky roštu biomasového ohniště zamezující vysokoteplotní korozi a abrazi", reg. číslo: TK04020248, Hlavní příjemce: České vysoké účení technické - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2022 - 2024

Projekt s názvem: "Náhrada povrchových protikorozních a kluzných vrstev leteckých materiálů technologiemi šetrnějšími k životnímu prostředí", reg. číslo: FW01010017, Hlavní příjemce: Aircraft Industries, a.s., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2020 - 2022

Projekt s názvem: "Aplikace aditivní technologie kovového tisku ve stavbě kolejových vozidel", reg. číslo: FW01010362, Hlavní příjemce: Škoda Transportation, a.s., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2020 - 2023

Projekt s názvem: "Automatizovaná kontrola povrchu bezpečnostních podvozkových dílů", reg. číslo: TH04010497, Hlavní příjemce: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2022

Projekt s názvem: "Národní centrum kompetence Strojírenství", reg. číslo: TN01000015, Hlavní příjemce: VÚTS a.s., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2022

Projekt s názvem: "Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny ze ZEVO s vyloučením chloridové koroze", reg. číslo: TK02020060, Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní, spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2021

Projekt s názvem: "Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotním plynném médiu", reg. číslo: TK01030089, Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí, spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2024

Projekt s názvem: "Vývoj technologie výroby bezpečnostních dílů náprav automobilů ze slitin řady 6XXX s výchozí strukturou s využitím podélného válcování", reg. číslo: TH03010255, Hlavní příjemce: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2020

 

c) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Řešené projekty:

jako hlavní řešitel:

Projekt s názvem: "AdManTool - Inovativní aditivní výroba nástrojů do tvarů a rozměrů blízkých finálním hodnotám", reg. číslo: LTE121006, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2021 - 2023

Projekt s názvem: "DYNOFORCE - Snížení dynamických interakcí železničních vozidel s infrastrukturou a okolním prostředím", reg. číslo: LTE121009, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2021 - 2023

Projekt s názvem: "ASTRACOMP - Progresivní povrchová a tepelná zpracování pro zvýšení životnosti železničních komponent", reg. číslo: LTE217006, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2020

Projekt s názvem: "ECOBOGIE - Inovativní lehký železniční podvozek s nízkými silami na trať", reg. číslo: LTE217013, Hlavní příjemce: SVÚM a.s., v období: 2018 - 2021

jako spoluřešitel:
Projekt s názvem: "AddDies - Pokročilé výrobní technologie pro novou generaci zápustek", reg. číslo: LTE121006, Hlavní příjemce: Raptech s.r.o., spolupříjemce: SVÚM a.s., v období: 2019 - 2021


Mezinárodní projekty (Evropská unie)
a) Rámcové programy (FP 5, FP6, FP7)
Řešené projekty:
Další účastník projektu „Particoat“ - Novel materials tailored for extreme conditions …“ (FP7)
Další účastník projektu DE/09/LLP-LdV/TOI/147232 Leonardo Rotor Blade 930 - Qualification for "European Specialist for the Processing of Composites - Rotor Blade"
Další účastník projektu FP7-NMP-2010-LARGE-4 – “3D-LightTrans” - Large scale manufacturing technology for highperformance lightweight 3D multifunctional composites 2012 - 2015
Další účastník projektu "New multipurpose coating systems based on novel particle technology for extreme environments at high temperatures" 2009 - 2012
Ukončené projekty:
Další účastník projektu „NextGenBioWaste“ - Innovative demonstration for the next generation of biomass and waste combustion plants…“ (FP6) 2007 - 2011
Další účastník projektu „Nanocoat“ – Nanostructured coatings for tribological applications (FP5)

b) EUREKA
Ukončené projekty:
Další účastník projektu LOGCHAINFOOTPRINT – „Relating the environmental footprint of a vehicle to the lifetime cost of maintaining the infrastructure“
Další účastník projektu EUROBOGIE – „Advanced Rail Suspension using Fibre Reinforced Plastics“
Další účastník projektu INCOBOIL –„ Innovation of coatings for boilers component protection“

c) COST
Ukončené projekty:
Další účastník projektu 536 - „Corrosion behaviour of advanced steels“
Další účastník projektu 538 - „Creep behaviour of some currently applied Ni-base alloys"