CZ | EN
News

Oznámení o ukončení VŘ na Generálního dodavatele stavebních prací

28 / 02 / 2017
Bylo ukončeno „Výběrové řízení na Generálního dodavatele stavebních prací“ v programu OPPIK – Služby infrastruktury.

Vítězem výběrového řízení se stal uchazeč Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ: 46900918, s kterým byla dne 28.2.2017 podepsána smlouva o dílo.

Více na profilu zadavatele: http://svum.profilzadavatele.cz

Cena za řádné a včasné provedení celého díla celkem činí 4 402 549,00,- Kč bez DPH, částka včetně DPH činí 5 327 084,29 - Kč.