CZ | EN
News

Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v Operačním programu podnikání inovace a konkurenceschopnost

18 / 02 / 2018
Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v Operačním programu podnikání inovace a konkurenceschopnost , v rámci 3. výzvy programu "Služby infrastruktury" reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_088/0010423, „Rozšíření kapacit pro společné využívání VTP SVÚM a.s.“, Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řešitel: Mgr. Ivo Hain st.

Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v Operačním programu podnikání inovace a konkurenceschopnost  , v rámci 3. výzvy programu "Služby infrastruktury" reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_088/0010423, „Rozšíření kapacit pro společné využívání VTP SVÚM a.s.“, Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu  , Řešitel: Mgr. Ivo Hain st.,

 Období řešení projektu: 2018-2019.
Tento projekt řeší potřebu dalšího funkčního a kapacitního rozvoje SVÚM a.s.
V rámci projektu se předpokládá s:

1)  Pořízením nového moderního strojního vybavení laboratoří;
-             Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd především kolejových vozidel
-             Zkušebního stavu na testování ložisek především kolejových vozidel
-             Technického zhodnocení dvou pulsátorů, mj. pořízením HW a SW vybaven

2)   Zvýšení prostorových kapacit.
-             Za účelem umístění zkušebních stavů pro termomechanické zkoušky a zkoušky ložisek bude v rámci stávajícího areálu VTP SVÚM postavena nová zkušební hala SO19 s projektovanou                         
plochou 201,9 m2

3) Pořízením nemovitostí
-             pozemek parc. č. st. 4138/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 614 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1774 (včetně této stavby)
-             pozemek parc. č. 1354/45 - ostatní plocha, o výměře 914 m2
-             pozemek parc. č. 1354/46 - ostatní plocha, o výměře 3593 m2
-             vše v katastrálním území a obci Čelákovice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV č. 5004 (dále jen „nemovité věci“)

Celkové způsobilé výdaje projektu činní 36 912 404,- Kč., předpokládaná dotace 27 684 303,- Kč.