CZ | EN
News

SVÚM a.s. uspěl v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách

18 / 10 / 2012
Výsledky zkušebních laboratoratoří SVÚM a.s. v roce 2012 byly ve všech hodnocených veličinách úspěšné.
Akreditované zkušební laboratoře se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, z nichž nejvýznamnější jsou zkoušky organizované laboratoří Exova Blagnac (Francie) pro General Electric Transportation – Aviation. Těchto zkoušek se účastní značný počet laboratoří z celého světa (např. v roce 2012 se tahové zkoušky za pokojové teploty zúčastnilo 119 laboratoří) a výsledky mají vysokou vypovídací hodnotu. Výsledky zkušebních laboratoratoří SVÚM a.s. v roce 2012 byly ve všech hodnocených veličinách úspěšné.