CZ | EN

Oddělení svařování

Oddělení svařování má dlouhou tradici v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a odborných expertýz. SVÚM je členem České svářečské společnosti - ANB.

Certifikační a inspekční středisko svařování CISS 40 je akreditováno Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 pro inspekci procesu svařování jako inspekční orgán č.4050.

Činnost oddělení:

  • inspekce procesu svařování
  • certifikace svářečského personálu
  • certifikace svařovaných komponent
  • zkušební organizace č. 2 pod CWS - ANB
  • zkoušení personálu v oboru svařování a pájení
  • spolupráce se svářečskými školami při výuce
  • zpracování technologických postupů WPS, WPAR, WPQR, pWPS
  • smluvní svářečský dozor a supervize

Kontakt:
Vedoucí oddělení - Ing. Ondřej Lipták
Tel.: +420 326 509 041
Mob.: +420 602 257 033
E-mail: welding.liptak@volny.cz