CZ | EN
...Vaše inovace
naše motivace...
...věříme tomu, co děláme.
Zkuste to také....

Hlavní činnosti SVÚM

Výzkum

 • kovy, plasty, kompozity
 • technologie zpracování
 • poradenství, expertizy, supervize
 • analýzy poškození
 • kvantifikace defektů

Zkušebnictví

 • akreditované laboratoře
 • ČSN EN ISO/EC 17025
 • certifikát od General Electric

Svařování

 • zkušební organizace
 • inspekce svařovaných konstrukcí
 • certifikace svařovaných komponentů

Technologie a výroba

 • vlastní výzkumné realizace
 • vlastní vývoj
 • zpracování fluroplastů a magnetů

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř provádí experimentální výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti, snižování materiálových nákladů konstrukcí a komponentů vystavených statickému a dynamickému namáhání za různých podmínek.

Laboratoř KOROZE

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou.

Laboratoř CREEPU

Laboratoř PEVNOSTI

Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu v oboru kovových materiálů a její práce jsou zaměřeny zejména na chemické inženýrství a energetiku.

Oddělení magnetů se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a aplikacemi permanentních magnetů.

Oddělení
magnetů

Oddělení
svařování

Oddělení svařování má dlouhou tradici v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a odborných expertýz.
Oddělení se zabývá studiem a zkoušením plastů a polymerních kompozitů a technologií fluoroplastů.

Oddělení
polymerů a technologie fluoroplastů

Oddělení neželezných
kovů

Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním i aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin.

O společnosti SVÚM a. s.

 V současné době je SVÚM a.s. výzkumnou organizací zapsanou na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace v České republice a specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů   a kompozitů. Má akreditované laboratoře  a zkušebny a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu  a zkušebních institucí v České republice. Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných EU.

Tiskové zprávy

12 / 06 / 2024
SVUM Testing s.r.o. uspěl v akreditačním řízení

Společnost SVUM Testing s.r.o. uspěla v akreditačním řízení Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

01 / 03 / 2024
Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů, na etických a morálních hodnotách a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na základech maximální anonymity a důvěrnosti.

Naši zákazníci

MSV Metal Studénka s.r.o.

Společnost je významným hráčem na českém strojírenském trhu. Vyrábí a prodává díly kolejových…

čtěte více
SVV Praha, s.r.o.

SVV Praha, s.r.o, zajišťuje široké spektrum služeb ve svařování. Má dlouholetou tradici v oblasti…

čtěte více
Tatra Trucks a.s.

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou…

čtěte více
SOMA spol. s.r.o.

Společnost SOMA je dynamicky se rozvíjející firmou s bohatou minulostí, stabilním výrobním…

čtěte více