CZ | EN

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality zahrnuje tři navzájem nezávislé systémy:
 

První systém

  • systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO/ IEC 17025 zahrnuje "Zkušební laboratoř vlastností materiálů"  č. 1151, která vznikla sloučením Laboratoře pevnosti a Laboratoře Creepu, s rozsahem akreditace: zkoušení mechanických a únavových vlastností, tečení a růstu trhliny při tečení, chemické rozbory konstrukčních materiálů a metalografie. Laboratoř je akreditována u Českého Institutu pro Akreditaci (ČIA)
  • zkušební laboratoř vlastní certifikát (Special Process certification) od významného zákazníka GE Transportation - Aviation (USA) pro provádění zkoušek kovových materiálů

Druhý systém

  • systém managementu kvality Certifikačního a Inspekčního Střediska Svařování (CISS 40) odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO / IEC 17020 a je akreditován u Českého Institutu pro Akreditaci (ČIA) jako inspekční orgán č. 4050 (inspekční činnost orgánu typu C procesu svařování a pájení)

Třetí systém

  • systém managementu kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001 je zaveden v Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů. Tento systém je certifikován společností LL-C Certification

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky

Akreditovaná "Zkušební laboratoř vlastností materiálů" se pravidelné účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných dvěma společnostmi - Dirats Lab Control Services (USA) a Exova Blagnac (FRA). Zkoušky pořádané laboratoří Dirats jsou formou porovnávání mezi naší laboratoří a laboratoří Dirats. U společnosti Exova Blagnac se jedná o porovnání výsledků zkoušek cca 190 zkušebních laboratoří z celého světa. Výsledky našich zkoušek jsou velmi dobře hodnoceny.