CZ | EN

Oddělení neželezných kovů

Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním a aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Předmětem výzkumu jsou především slitiny hliníku, mědi a hořčíku pro aplikace v elektrotechnice, elektronice, dopravním strojírenství a stavebnictví.

Činnost oddělení: 

Výzkumná činnost je soustředěna na využití a dodržování vazeb mezi strukturou, vlastnostmi a technologiemi. V případě technologií se nejedná pouze o technologie výrobní, ale i o technologické postupy u uživatelů výrobků z neželezných kovů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit užitné vlastnosti finálního výrobku. Materiálové analýzy jsou zaměřeny především na hodnocení struktury pomocí světelné a elektronové mikroskopie a hodnocení mechanických a únavových vlastností s využitím univerzálních zkušebních strojů. V rámci podnikových i státem podporovaných projektů se oddělení neželezných kovů zabývá jak vývojem nových technologií, tak optimalizaci parametrů současných technologických postupů (průtlačné lisování, válcování, kování, lití). Kromě výzkumné a vývojové činnosti zajišťuje oddělení analýzy provozních problémů a havárií spojených s materiálem. Nedílnou součástí je v uvedených oblastech i poradenská činnost a spolupráce s výzkumnými organizacemi a vysokými školami.

Kontakt:
Vedoucí oddělení - Ing. Vladivoj Očenášek, CSc
Tel.: +420 326 509 047
Mob.: +420 608 534 619
E-mail: ocenasek@svum.cz