CZ | EN
Tiskové zprávy

Mezinárodní spolupráce v rámci projektu METEXCOM

31 / 03 / 2014
V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se SVÚM a.s. aktivně podílí na řešení projektu MeTexCom - Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní kompozit.

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se SVÚM a.s. aktivně podílí na řešení projektu MeTexCom - Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní kompozit.

Projekt je řešen v rámci 13. výzvy programu mezinárodního kolektivního výzkumu CORNET. Řešitelský tým tvoří partneři z ČR a Německa za podpory národních asociací Clutex - klastr technické textilie a FK Textil - Forschungskuratorium Textil e.V.

Partneři v konsorciu kombinují své znalosti a zkušenosti potřebné pro výzkum v oblasti vláken, předení přízí, tkaní (VUB a.s.), netkaných textilií (STFIe.V.) a v oboru vývoje polymerů a kompozitních materiálů (SVUM a.s.). Důležitým spolupracujícím partnerem v oblasti plazmatického ošetření povrchu plechů je Technická univerzita Drážďany.

Projekt byl oceněn vládním zmocněncem spolkové republiky za úspěšnou přeshraniční spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi Německem, Polskem a Českou republikou. Slavnostní předání cen se konalo v Chemnitz v rámci konference o "Přeshraniční spolupráci" dne 27 března 2014.

Cíl projektu:

Inovativní metalo-textilní hybridní struktury s extrémní adhezí mezi jednotlivými materiálovými vrstvami, které jsou předmětem vývoje, mají splňovat 3 hlavní funkce, odpovídající požadavkům na odlehčené konstrukce:
- snížení hmotnosti v porovnání s aktuálně používanými strukturami
- lepší akustické vlastnosti
- lepší izolační a tlumicí vlastnosti
Cílem projektu je výroba objemových kompozitních textilií na základě kombinace netkaných textilií i vysokopevnostních tkanin s různými metalickými materiály.
Mezi hlavní výzvy řešení projektu patří cíl eliminovat při vytváření takových hybridních struktur použití lepidel nebo jiných spojovacích materiálů.

Jedním z hlavních úkolů projektu je volba vhodných textilních a metalických materiálů. V mnoha případech to znamená zajistit speciální výrobu nebo úpravu jednotlivých komponent s ohledem na tvorbu finální hybridní struktury při použití mechanicko/termického procesu.
Specifické zpracování a úprava povrchu metalických materiálů pomocí plazmy je významnou součástí řešení. Při této úpravě se na povrchu metalického materiálu vytvářejí mikro/nano struktury přispívající k výraznému zlepšení adheze mezi jednotlivými funkčními vrstvami celé struktury.
Výběr vlákenných materiálů tento záměr rovněž respektuje, pozornost je však zaměřena na termoplastické polymerové vlákenné materiály.

Potenciální využití:
Potenciální použití vyvinutých produktů se očekává v:
- automobilovém sektoru (izolační materiály)
- strojírenství (schopnost pohlcování hluků a vibrací)
- stavebnictví (odlehčené stavební konstrukce)