CZ | EN
Tiskové zprávy

Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v OP VVV

30 / 04 / 2017
Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Společnost SVÚM a.s. uspěla s žádostí o podporu v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Výzva: Budování expertních kapacit – transfer technologie v projektu : „Rozvoj transferu technologií v SVÚM a.s.“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000630, , Poskytovatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řešitel: Mgr. Ivo Hain Období řešení projektu: 2016-2020.